ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ FINA ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ

Στη διάρκεια των εργασιών του Δ.Σ. της FINA στο Μοντεβίδεο της Ουρουγουάης, συζητήθηκαν και θέματα που έχουν σχέση με το καταστατικό της Ομοσπονδίας και μεταξύ άλλων πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις:

1. Αυξάνονται κατά ένα τα μέλη του Δ.Σ.
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, δηλαδή από 22 σε 23.
2. Στο Δ.Σ. μετέχει χωρίς διαδικασίες ο πρόεδρος του Σωματείου των αθλητών και στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι ο Ρώσος Αλεξάντερ Ποπόφ.
3. Η Εκτελεστική επιτροπή από τριμελής γίνεται πενταμελής.

4. Ο πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής του κάθε αθλήματος δεν μπορεί να εκλέγεται μετά από τρεις διαδοχικές θητείες, σε αντίθεση με τα απλά μέλη της επιτροπής.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της FINA ο πρόεδρος της ΚΟΕ και μέλος του Δ.Σ. της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Δημήτρης Διαθεσόπουλος, εξελέγη ομόφωνα μέλος της Νομικής Επιτροπής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Νιγηριανός Τόμας.

Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές