Αποτελέσματα Ημερίδας Πρόκρισης Grand-Prix και Ημερίδας 9-10-11-12 ετών Ηπείρου ,23-24 Νοεμβρίου 2019,Αγρίνιο

ΑποτελέσματαΗμερίδας 9-10-11-12 ετών Ηπείρου ,23-24 Νοεμβρίου 2019,Αγρίνιο

Αποτελέσματα Ημερίδας Πρόκρισης Grand-Prix Ηπείρου ,23-24 Νοεμβρίου 2019,Αγρίνιο