Εκλογές Κ.Ο.Ε..Συντριπτικό ΝΑΙ στον Απολογισμό της Διοίκησης του Δημήτρη Διαθεσόπουλου

Με συντριπτική πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 2020, ο Ισολογισμός περιόδου 2020 και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο, κατά τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ, που διεξήχθη μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom και της Ψηφιακής Κάλπης του συστήματος ΖΕΥΣ, σε ότι αφορά τις σχετικές ψηφοφορίες. Δικαίωμα Ψήφου είχαν 202 Σωματεία.
Τα επί μέρους αποτελέσματα:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ψήφισαν: 154
Ναι: 148
Όχι: 3
Λευκά: 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ψήφισαν: 153
Ναι: 148
Όχι: 2
Λευκά: 3
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ψήφισαν: 152
Ναι: 147
Όχι: 1
Λευκά: 4
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ψήφισαν: 151
Ναι: 146
Όχι: 1
Λευκά: 4
Με βάση τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, το Διοικητικό Συμβούλιο απαλάσσεται κάθε ευθύνης.
Σημειώνεται ότι η Ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Μελών του Δ.Σ, τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς επίσης τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου της ΚΟΕ στην ΕΟΕ, θα πραγματοποιηθεί αύριο (29/3) από 10.00 έως 18.00, μέσω της Ψηφιακής Κάλπης του συστήματος ΖΕΥΣ.