Η Επιστολή του Προέδρου του Ο.Φ.Θ. προς την Κ.Ο.Ε. για τα Κριτήρια Κατανομής Διαδρομών την Αγωνιστική Περίοδο 2022-23

Τα κριτήρια κατανομής διαδρομών την αγωνιστική περίοδο 2022-23

Παραλάβαμε μέσω ΠΕΚΚΔΜ την από 31.5.22 επιστολή σας προς τους προέδρους των Π.Ε. της Κ.Ο.Ε., με την οποία κοινοποιείτε τα κριτήρια κατανομής διαδρομών για την αγωνιστική περίοδο 2022-23, όπως αυτά αποφασίστηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κ.Ο.Ε.
Έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:
1. Ο σχεδόν τηλεγραφικός τρόπος παρουσίασης δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων.
Κυρίως όμως δεν είναι απολύτως σαφές στον χρήστη πως ακριβώς θα γίνεται ο υπολογισμός των μορίων προκειμένου το κάθε ένα σωματείο να μπορεί ανεξάρτητα να υπολογίσει ότι του αναλογεί.
Δεν διευκρινίζονται επαρκώς οι κατηγορίες και οι αγώνες που συμμετέχουν στον υπολογισμό. Είναι ασαφής ο τρόπος υπολογισμού των μορίων που προκύπτουν από τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων και κυρίως δεν δίνονται θεωρητικά παραδείγματα προκειμένου να γίνει απολύτως κατανοητό το περιεχόμενο της απόφασής σας.
Χρήζει επίσης διευκρίνησης αν τα μόρια που αφορούν τις Εθνικές ομάδες (παράγραφοι 7,8,9 και 10) λειτουργούν σωρευτικά ή το «το μεγαλύτερο από».
Πρέπει να προστεθούν οι χρονικοί περιορισμοί για την εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης, δηλαδή για ποια χρονική περίοδο θα γίνει ο υπολογισμός για κάθε κριτήριο χωριστά.
Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί τι ακριβώς εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μεταγραφής αθλητή/τριας που εμπίπτει στις παραγράφους των Εθνικών ομάδων ( 7,8,9 και 10).
Τέλος δεν διευκρινίζεται ποιος και μέχρι πότε θα έχει την υποχρέωση να κάνει τον υπολογισμό.
Υποθέτουμε ότι θα τον κάνει η Κ.Ο.Ε. για όλη την Ελλάδα, αλλά η τελευταία παράγραφος της επιστολής σας αφήνει σοβαρές αμφιβολίες για τον τελικό χειριστή.
2. Μια τόσο σημαντική απόφαση θα πρέπει, κατά την άποψη μας, να συνοδεύεται από αναλυτική αιτιολογική έκθεση με την οποία να παρουσιάζεται η στόχευση της Κ.Ο.Ε. για το άθλημα της κολύμβησης και ποιους στόχους αυτή εξυπηρετεί από τον πίνακα κριτηρίων που παρουσιάζετε.
Είναι σημαντικό για τα σωματεία μέλη της Κ.Ο.Ε. να έχουν κατανοήσει πλήρως τις προτεραιότητες που θέτει η ομοσπονδία προκειμένου να προσαρμοστούν γρήγορα στα νέα δεδομένα χωρίς να διακινδυνεύσουν το δικαίωμα τους στην χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών.
Με τα σημερινά δεδομένα και χωρίς παράδειγμα εφαρμογής, ερωτήματα όπως «ποια και πόση είναι η επιρροή των πρωταγωνιστικών κατηγοριών στην μοριοδότηση κάθε σωματείου» είναι αδύνατον να απαντηθούν.
3. Η χρονική στιγμή που ανακοινώνονται τα κριτήρια είναι τελείως ακατάλληλη, δεδομένου ότι η αγωνιστική περίοδος βρίσκεται στο κλείσιμο. Είναι προφανές ότι ακολουθούν ακόμη σημαντικοί αγώνες, αλλά είναι επίσης δεδομένο ότι τέτοιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου στην οποία γίνεται η βαθμολόγηση και όχι προς το τέλος της. Επιδιώκουμε δηλαδή να έχουμε τον υπολογισμό του νέου συστήματος τον Αύγουστο και να τον εφαρμόσουμε από 1η Σεπτεμβρίου.
4. Είναι σε όλους γνωστό ότι η περιοχή της Θεσσαλονίκης περισσότερο ίσως από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας χρειάζεται ένα αντικειμενικό σύστημα κατανομής διαδρομών, το οποίο να εξυπηρετεί παράλληλα τις επιδιώξεις της Κ.Ο.Ε. για την ανάπτυξη του αθλήματος. Είναι όμως απαραίτητο να μην αιφνιδιάζεται κανείς και να μην δημιουργούνται τετελεσμένα. Και κυρίως το νέο σύστημα πρέπει να πείθει ως προς την αναγκαιότητα του και την επιβράβευσή της προσπάθειας και της δημιουργίας.
Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε:
Να αναβάλλετε την εφαρμογή των νέων κριτηρίων για την κατανομή των διαδρομών για την επόμενη χρονιά.
Να δώσετε τις απαραίτητες διευκρινήσεις και κυρίως να φροντίσετε για την αναλυτική και εποπτική παρουσίασης του συστήματος σε σύντομο χρόνο.
Να δώσετε στα σωματεία εύλογο χρόνο για την κατανόηση, σχολιασμό και προτάσεις.
Με εκτίμηση,
Λεωνίδας Αθανασιάδης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Ομίλου Φίλων Θαλάσσης
Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές