ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ (10.00)

Τραμπολίνο 1μ. Γ?, Β?, Α?, ΟΠΕΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ (18.00)

Τραμπολίνο 3μ. Γ?, Β?, Α?, ΟΠΕΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ (10.00)

Τραμπολίνο 3μ. συγχρονισμένων Γ?, Β?, Α?, ΟΠΕΝ

Πλατφόρμα ΟΠΕΝ

Πλατφόρμα Α?, Β?, Γ?

Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές