Κατετέθηκε ο πλήρης φάκελος για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ποσειδώνιου Ναυταθλητικού Κέντρου

Η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών υλοποιείται σταθερά , βήμα βήμα, και με ανακοίνωση του κάθε σταδίου υλοποίησης .
Μετά την αποκλειστική πρόσκληση προς την ΓΓΑ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ: ΨΡ657ΛΛ-ΝΜΒ 6-7-2020) για ένταξη σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και χρηματοδότηση αποκλειστικά μέσω ΕΣΠΑ των εγκαταστάσεων των ΕΑΚΘ κατατέθηκε ήδη πλήρης φάκελος στην ΠΚΜ για την ενεργειακή αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Ποσειδώνιου Ναυταθλητικού Κέντρου
Η ενεργειακή αναβάθμιση του Ποσειδώνιου συνολικού κόστους 2.420.000,00 ευρώ με τη μορφή μη επιστρέψιμης επιχορήγησης μέσω ΕΣΠΑ ενδεικτικά περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
• Εγκατάσταση Τριπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας ΚΑΙ ψύξης
• Τοποθέτηση Ισοθερμικών Καλυμμάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές
• Αντικατάσταση του υφιστάμενου ψύκτη με νέο καλύτερης ενεργειακής απόδοσης
• Αντικατάσταση Συμβατικών Φωτιστικών ή/και Λαμπτήρων με αντίστοιχους Τεχνολογίας LED
• Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (ΒΕΜS)
• Αντικατάσταση υφιστάμενων κυκλοφορητών ΚΑΙ αντλιών θέρμανσης/Ψύξης με νέους οδηγούμενους από inverter και τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών
Η Διοίκηση των ΕΑΚΘ αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Υφυπουργό αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη
για την αμέριστη στήριξη και την επιτάχυνση των διαδικασιών καθώς και τα στελέχη του τμήματος ενεργειακής αναβάθμισης της ΓΓΑ .
Η συνολική χρηματοδότηση για το σύνολο των εγκαταστάσεων μας ξεπερνάει τα 5.500.000,00 ευρώ.
Άμεσα με την έγκριση των φακέλων προχωράμε στο στάδιο της υλοποίησης!
Συνέπεια λόγων και έργων και αναβάθμιση της ποιότητας των εγκαταστάσεων σε πρώτο πλάνο.