ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ

Το Σάββατο 22 Μαΐου 2010 από ώρα 10:00 έως και 19:00, στα γραφεία του Συνδέσμου μας στο Ο.Α.Κ.Α. (κολυμβητήριο Συγχρονισμένης κολύμβησης), θα γίνουν οι αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, νέας τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής και νέου τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Τις αρχαιρεσίες θα διενεργήσει η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε για το σκοπό αυτό από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 14/3/2010. Για το λόγο αυτό, όποιο μέλος του συνδέσμου μας επιθυμεί να εκλεγεί στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στην νέα τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή ή στο νέο τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο , καλείται να αποστείλει αίτηση συμμετοχής του στο ψηφοδέλτιο των εκλογών, μέχρι και τις 30 Απριλίου 2010.

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στα γραφεία του συνδέσμου μας και να επιβεβαιωθεί με αποστολή e-mail στο alexnik@phed.uoa.gr Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου, κάθε τακτικό μέλος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίου στις εκλογές θα πρέπει να είναι και «ταμειακώς τακτοποιημένο» κατά το έτος 2010.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές