Τα όρια πρόκρισης στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κολύμβησης Ανδρών-Γυναικών (Βουδαπέστη, 11-17 Μαϊου 2020) και Εφήβων-Νεανίδων (Αμπερντίν, 8-12 Ιουλίου)

Τα όρια πρόκρισης στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κολύμβησης Ανδρών – Γυναικών (Βουδαπέστη, 11-17 Μαϊου 2020) και Εφήβων – Νεανίδων (Αμπερντίν, 8-12 Ιουλίου), καθορίστηκαν ως εξής:

ΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2020

ΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2020

Για μεν τη Βουδαπέστη, καταληκτική ημερομηνία είναι στις 8 Μαρτίου 2020, για δε το Αμπερντίν το διάστημα επίτευξης τους ορίζεται από 20 Δεκεμβρίου έως 7 Ιουνίου.
Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές