Κριτήρια Επιλογής Προεθνικών Ομάδων Κολύμβησης και Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων 2021-22

Τα κριτήρια επιλογής για τη συγκρότηση των Προεθνικών Ομάδων Κολύμβησης και Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων (OW) γνωστοποίησε σήμερα (1/10) στα σωματεία η ΚΟΕ.
Με βάση αυτά, εντάσσονται στις Προεθνικές μας Ομάδες Κολύμβησης, συνολικά 196 κολυμβητές / τριες.
Σ’ ότι αφορά τις αντίστοιχες στην Μαραθώνια Κολύμβηση (OW), συνολικά εντάσσονται 28 κολυμβητές / τριες.

ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2021-22

ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ OPEN WATER 2021-22

Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές