Πρόγραμμα Κολυμβητικών Αγώνων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2018-19

Στις 03/10/2018 και ώρα 17:00 το Δ.Σ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεδρίασε στο Ξενοδοχείο Ramada της Αλεξανδρούπολης με θέμα τη διαμόρφωση του προγράμματος των αγώνων της περιόδου 2018 ? 2019.
1. Στις 20-21/10/2018 τον αγώνα Ιφιγένεια 2018 Προαγωνιστικών και Αγωνιστικών κατηγοριών που συνδιοργανώνει ο Ν.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ και ο Α.Κ.Ο. και θα πραγματοποιηθεί σε τρείς περιόδους στο κλειστό κολυμβητήριο της Ορεστιάδας.
2. Στις 27/10/2018 τον αγώνα 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Προαγωνιστικών και Αγωνιστικών κατηγοριών που συνδιοργανώνει ο ΟΦΘΑ και ο ΝΟΑ θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους στο κλειστό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης .
3. Στις 03-04/11/2018 τον αγώνα Φιλίππεια 2018 Προαγωνιστικών κατηγοριών που διοργανώνει ο Ο.θ.Α.Κ. και θα πραγματοποιηθεί σε τρείς περιόδους στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας.
4. Στις 17/11/2018 την ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ GRAND PRIX Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών κατηγοριών που διοργανώνει η Κ.Ο.Ε. και θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους στο κλειστό κολυμβητήριο της Δράμας.
5. Στις 08-09/12/2018 τον αγώνα ΚΑ? Αγώνες Αγίας Βαρβάρας 2018 Προαγωνιστικών που διοργανώνει ο Κ.Ο.Δ. και θα πραγματοποιηθεί σε τρείς περιόδους στην κλειστό κολυμβητήριο της Δράμας.
6. Στις 22/12/2018 την 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ Αγωνιστικών και Ημερίδα κατάταξης Προαγωνιστικών κατηγοριών που διοργανώνει η Κ.Ο.Ε. και θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους στο κλειστό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης.
7. Στις 12-13/01/2019 τον αγώνα ΟΡΦΕΑΣ 2019 Προαγωνιστικών κατηγοριών που συνδιοργανώνει ο Ν.Ο.Α και ο Ο.Φ.Θ.Α. και θα πραγματοποιηθεί σε τρείς περιόδους στο κλειστό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης.
8. Στις 08-09-10/02/2019 τον διεθνή αγώνα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2019 Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών κατηγοριών που συνδιοργανώνει ο Δήμος Καβάλας, ο Ν.Ο.Κ και ο Ο.Θ.Α.Κ και θα πραγματοποιηθεί σε πέντε περιόδους στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας.
9. Στις 16-17/02/2019 τους ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Προαγωνιστικών κατηγοριών που διοργανώνει η Κ.Ο.Ε. και θα πραγματοποιηθούν σε τρείς περιόδους (εφόσον ο αριθμός των κολυμβητών/τριών είναι μεγαλύτερος από τριακόσιους ) στο κλειστό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης.
10. Στις 16-17/03/2019 τον αγώνα ΕΘΝΙΚΟΣ 1927 Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών κατηγοριών που διοργανώνει ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και θα πραγματοποιηθεί σε τρείς περιόδους στο κλειστό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης.
11. Στις 06-07/04/2019 τον αγώνα ΚΑΒΑΛΑ JUNIOR 2019 Προαγωνιστικών κατηγοριών που διοργανώνει ο Ν.Ο.Κ. και θα πραγματοποιηθεί σε τρείς περιόδους στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας.
12. Στις 03-04-05/05/2019 τον αγώνα ΦΑΡΟΣ ΕΛΕΝΑ ΣΑΙΡΗ 2019 Αγωνιστικών κατηγοριών που συνδιοργανώνει ο Ο.Φ.Θ.Α. και ο Ν.Ο.Α. και θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις περιόδους στο κλειστό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης.
13. Στις 08/06/2019 την 1η ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ Αγωνιστικών και Ημερίδα κατάταξης Προαγωνιστικών κατηγοριών που διοργανώνει η Κ.Ο.Ε. και θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας.
14. Στις 15-16/06/2019 τους ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Προαγωνιστικών κατηγοριών που διοργανώνει η Κ.Ο.Ε. και θα πραγματοποιηθούν σε τρείς περιόδους στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας.
15. Στις 29/06/2019 τον αγώνα ΚΑΒΑΛΑ 2019 Αγωνιστικών κατηγοριών που συνδιοργανώνει ο Δήμος Καβάλας ο Ο.Θ.Α.Κ και ο Ν.Ο.Κ. και θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας.

Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές