ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, 19-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, ΚΑΒΑΛΑ (50μ.)

Πρωτάθλημα προαγωνιστικών Καβάλα

Σάββατο  19 Μαρτίου ώρα 10:00 A?Αγωνιστική

1. 50μ. Πεταλούδα Κ10, 11 & 12
2. 50μ. Πεταλούδα Α10, 11 & 12
3. 50μ. Πρόσθιο Κ10, 11 & 12
4. 50μ. Πρόσθιο Α10, 11 & 12
5. 200μ. Ελεύθερο Κ10, 11 & 12
6. 200μ. Ελεύθερο Α10, 11 & 12
7. 100μ. Ύπτιο Κ10, 11 & 12
8. 100μ. Ύπτιο Α10, 11 & 12
9. 4x100 Ελεύθερο Κ10 & 11
10. 4x100 Ελεύθερο Α10 & 11
11. 4Χ200 Ελεύθερο Α12
12. 4Χ200 Ελεύθερο Κ12

Σάββατο  19 Μαρτίου ώρα 17:00 Β?Αγωνιστική

1. 50μ. Ελεύθερο Α10, 11 & 12
2. 50μ. Ελεύθερο Κ10, 11 & 12
3. 50μ. Ύπτιο Α10, 11 & 12
4. 50μ. Ύπτιο Κ10, 11 & 12
5. 100μ. Πεταλούδα Α11 & 12
6. 100μ. Πεταλούδα Κ11 & 12
7. 100μ. Πρόσθιο Α10, 11 & 12
8. 100μ Πρόσθιο Κ10, 11 & 12
9. 400μ. Ελεύθερο Α11 & 12
10. 400μ. Ελεύθερο Κ11 & 12
11. 4x50 Μ. Ομαδική Α10
12. 4x50 Μ. Ομαδική Κ10
13. 4Χ100 Ελεύθερο Α12
14. 4Χ100 Ελεύθερο Κ12

Κυριακή 20 Μαρτίου ώρα 10:00 Γ?Αγωνιστική

1. 200μ. Πρόσθιο Κοριτσιών 11 & 12 Ετών
2. 200μ. Πρόσθιο Αγοριών 11 & 12 Ετών
3. 100μ. Ελεύθερο Κοριτσιών 10, 11 & 12 Ετών
4. 100μ. Ελεύθερο Αγοριών 10, 11 & 12 Ετών
5. 200μ. Ύπτιο Κοριτσιών 11 & 12 Ετών
6. 200μ Ύπτιο Αγοριών 11 & 12 Ετών
7. 200μ Μ. Ατομική Κοριτσιών 10, 11 & 12 Ετών
8. 200μ. Μ. Ατομική Αγοριών 10, 11 & 12 Ετών
9. 800μ. Ελεύθερο Κοριτσιών 12 Ετών
10. 800μ. Ελεύθερο Αγοριών 12 Ετών
11. 4x100 Μ. Ομαδική Κοριτσιών 11 & 12 Ετών
12. 4x100 Μ. Ομαδική Αγοριών 11 & 12 Ετών