ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 8-9 ΕΤΩΝ «ΔΕΛΦΙΝΙΑ 2011», 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ (33μ.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 8-9 ΕΤΩΝ

«ΔΕΛΦΙΝΙΑ 2011»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ       ( 8 διαδρομών 33μ.)

ΕΙΣΟΔΟΣ : Οδός Μαυροματαίων αρ. 26 (δίπλα στο Πεδίο Αρεως)

Χρονομέτρηση : Ηλεκτρονική

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Όλοι οι Σύλλογοι που ανήκουν στη δύναμη της Κ.Ο.Ε.  με κολυμβητές-τριες 8-9 ετών (γενν. 2003 & 2002 αντίστοιχα).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

 • Κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει με (3) κολυμβητές-τριες σε κάθε αγώνισμα.
 • Κάθε κολυμβητής-τρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε (3) ατομικά αγωνίσματα συνολικά.  Σε κάθε αγωνιστική μέχρι 2 αγωνίσματα.
 • Στα ομαδικά αγωνίσματα 4χ33μ. ελεύθερο και 4χ33μ. Μικτή Ομαδική (8 ετών), 4χ66μ. ελεύθερο και 4χ66μ. Μικτή ομαδική (9 ετών) κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να συμμετέχει με μία (1) μόνο ομάδα.

Οι παραπάνω όροι δεν ισχύουν για τον διοργανωτή Σύλλογο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Γ.Σ. (φαξ. 2108215601, τηλ. 2108233720) μέχρι και τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 καθώς και στη Γραμματεία της ΚΟΕ.

Αρχική δήλωση συμμετοχής των ομάδων εως την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011, με τον αριθμό αθλητών-τριών που θα συμμετέχουν στην παραπάνω ημερίδα και θα γίνουν δεκτές με σειρά προτεραιότητας μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 350 αθλητών-τριών. Παρακαλούνται οι προπονητές των ομάδων στις δηλώσεις συμμετοχής να αναγράφουν την καλύτερη επίδοση κάθε αθλητή στα αγωνίσματα που έχει δηλωθεί (επίδοση 25μ. για τα 33μ. και επίδοση 50μ.  για τα 66μ. ) προκειμένου να καταρτισθούν οι σειρές με βάση τους χρόνους.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Το κόστος ανά κολυμβητή/τρια  είναι 4 ευρώ.  Το συνολικό κόστος για κάθε Σύλλογο θα υπολογιστεί βάση των αρχικών δηλώσεων που θα σταλούν στη γραμματεία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Γ.Σ.

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Όλα τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές οι οποίες θα καταρτισθούν βάση των καλύτερων επιδόσεων των κολυμβητών-τριων που θα συμμετέχουν ξεκινώντας από την πιο αργή σειρά και  καταλήγοντας στην γρηγορότερη (εκείνη με τις 8 καλύτερες επιδόσεις). Τα αποτελέσματα θα τοιχοκολλούνται ανά ηλικία σε ειδικό χώρο αμέσως μετά το τέλος κάθε αγωνίσματος όπου θα έχουν πρόσβαση οι αθλητές-τριες και οι προπονητές.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ? ΕΠΑΘΛΑ : Οι τρεις πρώτοι νικητές-τριες κάθε αγωνίσματος θα λάβουν μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν δίπλωμα συμμετοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από τη Γραμματεία του Πανελληνίου Γ.Σ. (τηλ. 2108233720-2108834408 Δευτέρα ? Παρασκευή 09:00 ? 20:00 & Σάββατο 10:00 ? 14:00), τον Α΄προπονητή του συλλόγου κ. Μπακανδρέα Κώστα (6932148257) και τον προπονητή των ηλικιών 8-9 ετών κ. Μπιοντίνι Κώστα (6945979887). Όσοι σύλλογοι διαθέτουν e-mail παρακαλούνται να το σημειώσουν στις δηλώσεις συμμετοχής για την ταχύτερη ενημέρωσή τους σχετικά με τα αποτελέσματα των αγώνων.

Α. Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011  πρωί Ώρα  προθέρμανσης 07:50 π.μ. ? 08:50 π.μ. Ώρα έναρξης : 09:00 π.μ.

Β. Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011 απόγευμα Ώρα προθέρμανσης 15:50 ? 16:50 Ώρα έναρξης : 17:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Α. ΣΑΒΒΑΤΟ 26/2/2011 πρωί ΣΑΒΒΑΤΟ 26/2/2011 απόγευμα
 1. 33μ. Ελεύθερο Αγόρια  2002
 2. 33μ. Ελεύθερο Κορίτσια 2002
 3. 66μ. Ελεύθερο Αγόρια 2003
 4. 66μ. Ελεύθερο Κορίτσια 2003
 5. 66μ. Πρόσθιο Αγόρια 2002
 6. 66μ. Πρόσθιο Κορίτσια 2002
 7. 33μ. Πρόσθιο Αγόρια 2003
 8. 33μ. Πρόσθιο Κορίτσια 2003
 9. 66μ. Ύπτιο Αγόρια 2002
 10. 66μ. ΄Υπτιο Κορίτσια 2002
 11. 33μ. Ύπτιο Αγόρια 2003
 12. 33μ. Ύπτιο Κορίτσια 2003
 13. 33μ. Πεταλούδα Αγόρια 2002
 14. 33μ. Πεταλούδα Κορίτσια 2002
 15. 4χ 33μ. Ελεύθερο Αγόρια 2003
 16. 4χ33μ. Ελεύθερο Κορίτσια 2003
 17. 4χ66μ. Ελεύθερο Αγόρια 2002
 18. 4χ66μ. Ελεύθερο Κορίτσια 2002
 1. 66μ. Ελεύθερο Κορίτσια 2002
 2. 66μ. Ελεύθερο Αγόρια 2002
 3. 33μ. Ελεύθερο Κορίτσια 2003
 4. 33μ. Ελεύθερο Αγόρια 2003
 5. 33μ. Πρόσθιο Κορίτσια 2002
 6. 33μ. Πρόσθιο Αγόρια 2002
 7. 66μ. Πρόσθιο Κορίτσια 2003
 8. 66μ. Πρόσθιο Αγόρια 2003
 9. 33μ. Ύπτιο Κορίτσια 2002
 10. 33μ. Ύπτιο Αγόρια 2002
 11. 66μ. Ύπτιο Κορίτσια 2003
 12. 66μ. Ύπτιο Αγόρια 2003
 13. 33μ. Πεταλούδα Κορίτσια 2003
 14. 33μ. Πεταλούδα Αγόρια 2003
 15. 4χ66μ. Μικτή Ομαδική Κορίτσια 2002
 16. 4χ66μ. Μικτή Ομαδική Αγόρια 2002
 17. 4χ33μ. Μικτή Ομαδική Κορίτσια 2003
 18. 4χ33μ. Μικτή Ομαδική Αγόρια 2003