Προκήρυξη Διεθνών Αγώνων Προαγωνιστικών «ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ 2019»,2-3 Νοεμβρίου 2019,Δημοτικό Κολυμβητήριο Καβάλας

Προκήρυξη Διεθνών Αγώνων Προαγωνιστικών «ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ 2019»,2-3 Νοεμβρίου 2019,Δημοτικό Κολυμβητήριο Καβάλας

International Swim Meet Junior Age Group (9-12 yo) P H I L I P P I A 2 0 1 9