Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το μάθημα Κολύμβησης για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με ειδήκευση στον υγρό στίβο για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-20

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το μάθημα Κολύμβησης για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με ειδήκευση στον υγρό στίβο για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-20

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με ειδήκευση στον υγρό στίβο, ανακοινώνει η ΚΟΕ, για το μάθημα της κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-20.
Η προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους λήγει στις 10 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00.
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, της ΓΓΑ και της ΚΟΕ.
Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές