Προϋποθέσεις για την Ανάθεση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Κολύμβησης σε Σωματεία Εκτός Αττικής

Προϋποθέσεις για την Ανάθεση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Κολύμβησης σε Σωματεία Εκτός Αττικής