Συμμετοχές Έκτακτης Ημερίδας Ορίων Π.Ε.Κ.ΚΔ.Μ.,Παρασκευή Απόγευμα 31/5 και Σάββατο Απόγευμα 1/6,Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης

Συμμετοχές ανα Σωματείο έκτακτης ημερίδας ορίων Π.Ε.Κ.ΚΔ.Μ.,Παρασκευή απόγευμα 31.5 και Σάββατο απόγευμα 1.6,Εθνικό κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης

Συμμετοχές ανα Αγώνισμα έκτακτης ημερίδας ορίων Π.Ε.Κ.ΚΔ.Μ.,Παρασκευή απόγευμα 31.5 και Σάββατο απόγευμα 1.6,Εθνικό κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης