Συμμετοχές και Group Προθέρμανσης 1α Αχειμάστεια,2-3-4 Νοεμβρίου 2018,Κολυμβητήριο Νικαίας

Group Προθέρμανσης 1α Αχειμάστεια,2-3-4 Νοεμβρίου 2018,Κολυμβητήριο Νικαίας

Συμμετοχές 1α Αχειμάστεια,2-3-4 Νοεμβρίου 2018,Κολυμβητήριο Νικαίας