Συμμετοχές Οικονόμεια 2019,Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019,Σέρρες (25μ.)

Συμμετοχές ανά Αγώνισμα Οικονόμεια 2019,Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019,Σέρρες (25μ.)

Συμμετοχές ανά Σωματείο Οικονόμεια 2019,Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019,Σέρρες (25μ.)