Συμμετοχές Τζελάτεια 2019,25-26 Μαϊου 2019,Κολυμβητήριο Ν.Ο.Βουλιαγμένης

Συμμετοχές Προαγωνιστικών ΤΖΕΛΑΤΕΙΑ 2019,25-26 Μαϊου 2019,Κολυμβητήριο Ν.Ο.Βουλιαγμένης

Συμμετοχές Αγωνιστικών ΤΖΕΛΑΤΕΙΑ 2019,25-26 Μαϊου 2019,Κολυμβητήριο Ν.Ο.Βουλιαγμένης