Ετικέτα: επιχορηγηση

ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Α.

Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που ενέκρινε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα Αθλήματα Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας το 2010, ανέρχεται σε 36.983.500 ευρώ, με οροφή χρηματοδότησης τα 41.030.000 ευρώ. Η αντίστοιχη επιχορήγηση για το 2009 ήταν 40.490.000 ευρώ. Επομένως, η επιχορήγηση σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι μειωμένη κατάRead More