Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΕ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Με αφορμή την αποστολή στα Σωματεία – Μέλη της ΚΟΕ, της εγκυκλίου, που αφορά τους κανόνες για τους διασυλλογικούς αγώνες κολύμβησης, ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Δημήτρης Σαρακατσάνης, δήλωσε: «Λυπάμαι που χρειάστηκε εμείς να επιβάλλουμε κάποια πράγματα στα σωματεία, διότι όσες φορές και αν εκφράσαμε κάποια πράγματα, σχετικά με τη διεξαγωγή των αγώνων, ποτέ δεν εισακουστήκαμε. Επρεπε να μπουν κάποιοι φραγμοί και μπήκαν, για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πάντων. Διεξάγονταν αγώνες 5 και 6 ωρών, με πάρα πολλές σειρές ανά αγωνιστική περίοδο. Όλα αυτά τώρα περιορίζονται και μπαίνει ένας έλεγχος. Σταματάει πλέον η ταλαιπωρία όλων».

Η εγκύκλιος που απεστάλη στα Σωματεία αναφέρει:

«Κύριε Πρόεδρε,

Κάνοντας τον απολογισμό των Συλλογικών αγωνιστικών εκδηλώσεων, διαπιστώθηκε ότι, παρόλη την ύπαρξη κάποιων κανόνων, εμφανίζονται κατ? εξακολούθηση δυσλειτουργίες, που σχετίζονται, είτε με το αγωνιστικό πρόγραμμα, είτε με τη χρονική διάρκεια των αγώνων, είτε με την τήρηση των κανόνων της Προκήρυξης κ.λ.π. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει υπέρμετρη αύξηση των αγώνων αυτών, την περασμένη αγωνιστική περίοδο υπερέβησαν τους τριάντα, με συνεχή αυξανόμενη τάση. Επειδή ο αριθμός των διοργανώσεων είναι μεγάλος, υπήρχε κίνδυνος, αν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση, τελικά να γίνει ανεξέλεγκτη αφενός και αφετέρου η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των υλικών χρονομέτρησης (πλάκες αφής, κουτιά διακλάδωσης), επιφέρει μεγάλη μείωση του χρόνου ζωής τους, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕ, συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, αποφάσισε να θεσπίσει τους πιο κάτω κανόνες, οι οποίοι θα ισχύσουν από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κολυμβητών-τριών χωρίς δελτίο, ούτε και αν υπάρχει γνωμάτευση ιατρού.

2. Το αγωνιστικό πρόγραμμα που θα ισχύει για κολυμβητές-τριες 8 και 9 ετών διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Κολυμβητές-τριες 8 ετών:             50μ. Ελεύθερο, Ύπτιο, Πρόσθιο, 25μ. Πεταλούδα

Β. Κολυμβητές-τριες 9 ετών:             50μ. Ελεύθερο, Ύπτιο, Πρόσθιο, Πεταλούδα

Οι αγώνες αυτής της ηλικίας δεν απαιτείται να διεξάγονται με ηλεκτρονική χρονομέτρηση.

Κάθε κολυμβητής-τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα ατομικό και ομαδικό αγώνισμα ανά αγωνιστική ενότητα και το πολύ σε δύο ατομικά για όλους τους αγώνες.

Δεν επιτρέπεται επιπλέον προσθήκη αγωνίσματος εκτός από τα πιο πάνω αναφερόμενα.

Επιπλέον, γνωρίζετε ότι στην Προκήρυξη για τις προαγωνιστικές κατηγορίες, δεν θα πρέπει να υπάρχει ανάδειξη πολυνίκη σωματείου μέσω βαθμολογίας.

3. Με την υποβολή του αιτήματος για έγκριση διεξαγωγής αγώνων, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία διεξαγωγής αυτών, θα συνυποβάλλεται πλήρη προκήρυξη αυτών, η οποία θα περιλαμβάνει το αγωνιστικό πρόγραμμα, το μέγιστο αριθμό κολυμβητών-τριών κάθε σωματείου που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής ανά αγώνισμα, καθώς και το μέγιστο αριθμό αγωνισμάτων που έχει δικαίωμα συμμετοχής κάθε κολυμβητής-τρια.

Ο αριθμητικός περιορισμός των κολυμβητών-τριών ανά αγώνισμα, θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την προκήρυξη. Δηλαδή, αν οι αγώνες διεξάγονται σε σειρές με τη μορφή της ανοικτής κατηγορίας και τα αποτελέσματα εξάγονται ανά κατηγορία, τότε ο μέγιστος αριθμός των κολυμβητών-τριών θα πρέπει να αναφέρεται στην ανοικτή κατηγορία και μόνο, χωρίς αναφορές στις άλλες κατηγορίες, π.χ. 4 κολυμβητές-τριες ανά αγώνισμα και όχι 4 κολυμβητές-τριες, εκ των οποίων 1 από κάθε κατηγορία, λόγω του ότι δεν είναι εύκολος ο έλεγχος. Τέτοιος περιορισμός θα υπάρχει εκεί όπου οι αγώνες διεξάγονται σε χωριστές, κατά κατηγορία, σειρές.

4. Για διοργανώσεις οι οποίες έχουν προγραμματισθεί πολύ καιρό πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους, υπάρχει δυνατότητα ακύρωσής τους, η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί προς ΚΟΕ και προσκεκλημένα σωματεία, τουλάχιστον 45 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της.

5. Στο αγωνιστικό πρόγραμμα κάθε ενότητας δεν θα πρέπει να συνυπάρχουν αγωνίσματα για κολυμβητές-τριες 8-9 ετών και προαγωνιστικών μαζί με τις αγωνιστικές κατηγορίες. Θα πρέπει τα μεν να διεξάγονται σε ξεχωριστή αγωνιστική ενότητα από τα δε.

6. Διοργάνωση για αγωνιστικές κατηγορίες, της οποίας το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα αγωνίσματα και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των προσκαλουμένων σωματείων ή των κολυμβητών-τριών, θα πρέπει να διεξάγεται απαραίτητα σε 3 αγωνιστικές ενότητες.

7. Για τον περιορισμό του χρόνου διάρκειας της διοργάνωσης, θα πρέπει απαραίτητα ο αριθμός των σειρών που θα διεξάγονται ανά αγωνιστική ενότητα, να μην υπερβαίνει τις πενήντα. Εάν κατά τον καταρτισμό των σειρών διαπιστωθεί ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει τις πενήντα, τότε θα αποκλείονται της διοργάνωσης όσα σωματεία χρειάζεται, μέχρις ότου ο αριθμός των σειρών φθάνει τις πενήντα. Ο αποκλεισμός των σωματείων θα γίνεται σύμφωνα με τη σειρά άφιξης των δηλώσεων στην ΚΟΕ, αρχίζοντας από τον τελευταίο και συνεχίζοντας προς τα εμπρός.

Για το λόγο αυτό οι δηλώσεις θα αποστέλλονται το αργότερο στην ΚΟΕ επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων.

8. Ο ελάχιστος αριθμός κριτών θα είναι: Ν χρονομέτρες + Ν/2 κριτές στροφών (όπου Ν αριθμός των διαδρομών), 1 Αφέτης,  2 ορθή κολύμβηση και 1 κλήση κολυμβητών-τριών. Επίσης, 2 Αλυτάρχες από την Περιφερειακή Επιτροπή. Ο διοργανωτής θα διαθέτει άτομα για Έφορο τάξης, βοηθό στην κλήση κολυμβητών-τριών, καθώς και για την προετοιμασία διπλωμάτων και μεταλλίων.

9. α. Το κόστος των ατόμων (2 άτομα, εκτός εκφωνητή ο οποίος θα διατίθεται από το διοργανωτή) που διαθέτει η ΚΟΕ για τη μηχανογράφηση και ηλεκτρονική χρονομέτρηση των αγώνων, ανέρχεται:

– Για αγώνες διάρκειας 1 αγωνιστικής ενότητας 300 ?

– Για αγώνες διάρκειας 2 αγωνιστικών ενοτήτων 400 ?

– Για κάθε επιπλέον αγωνιστική ενότητα 200 ?

Εφόσον υπάρχει επιθυμία από το διοργανωτή για Live Result θα χρεώνεται με 100 ? ανά αγωνιστική ενότητα

Live TV θα χρεώνεται με 800 ? ανά αγωνιστική ενότητα

β. Το κόστος για τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών πλακών αφής και των κουτιών διακλάδωσης (είναι από τα υλικά τα οποία υφίστανται την μεγαλύτερη φθορά) ανέρχεται:

– Για αγώνες διάρκειας 1 αγωνιστικής ενότητας στα 150 ?

– Για αγώνες διάρκειας περισσότερων αγωνιστικών ενοτήτων στα 50 ? ανά αγωνιστική ενότητα.

Εφόσον υπάρχει επιθυμία για χρησιμοποίηση φορητού ηλεκτρονικού πίνακα αναγραφής αποτελεσμάτων, το κόστος αυτού ανέρχεται σε 500 ? ανά ημέρα.

Για το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ»

Βίντεο κολύμβησης κυκλοφορεί η ΚΟΕ

Βίντεο με τίτλο: ?Ανάλυση της τεχνικής της κολύμβησης?, κυκλοφόρησε η ΚΟΕ, το οποίο θα μοιραστεί δωρεάν σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες των προεθνικών ομάδων. Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Δημήτρης Σαρακατσάνης, δήλωσε: «Δημιουργήσαμε ένα βίντεο, με τον τρόπο προπόνησης των κολυμβητών. Το βίντεο αυτό θα μοιραστεί δωρεάν σε όλα τα παιδιά των προεθνικών ομάδων, με σκοπό να βελτιώσουν την τεχνική τους κ.α. Οποιος άλλος επιθυμεί να το αποκτήσει, μπορεί να το προμηθεύεται από την ΚΟΕ επί πληρωμή».

Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές