Αλλαγές στο Καθεστώς Εγγραφών-Μεταγραφών Ξένων Αθλητών για τη Περίοδο 2020-2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 2020-2021

Μέχρι δύο ξένους αθλητές, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την νέα αγωνιστική περίοδο σε έναν αγώνα, οι ομάδες της Α1 Ανδρών και της Α’ Γυναικών, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μόνο ενός αλλοδαπού αθλητή. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΟΕ.

“Αθλητές που δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα, ομογενείς, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οποίους περιλαμβάνονται και οι Κύπριοι, πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς που διαμένουν μόνιμα στη χώρα με νόμιμη άδεια σε ισχύ (ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής), πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, είτε αιτούντες διεθνή προστασία, με την υποβολή αντίστοιχα σειράς απαιτούμενων δικαιολογητικών, ως ορίζονται, μπορούν να εγγράφονται και να μεταγράφονται σε αθλητικό σωματείο – μέλος της ΚΟΕ και να συμμετέχουν σε κάθε είδους αγώνες.

Τα ως άνω ισχύουν, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του Ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4603/2019 καθώς και τον προσφάτως εγκριθέντα από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Κανονισμό Εγγραφών – Μεταγραφών της ΚΟΕ.

Για τη μεταγραφή των ανωτέρω σε αθλητικό σωματείο, εκτός των άλλων, απαιτείται εκτός της αίτησης μεταγραφής, η υποβολή σχετικής άδειας (συναίνεσης) της αλλοδαπής Ομοσπονδίας στη δύναμη της οποίας ανήκουν οι συγκεκριμένοι αθλητές, άδειας του σωματείου (αν απαιτείται από την οικεία Ομοσπονδία).

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών της ΚΟΕ, “απαγορεύεται αθλητής να αγωνιστεί την ίδια αγωνιστική περίοδο με δύο (2) διαφορετικά σωματεία σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης και σε αγώνες μεταξύ σωματείων αλλοδαπής Ομοσπονδίας.

Εξαιρούνται οι αθλητές χωρίς Ελληνική υπηκοότητα που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης της Α1 κατηγορίας Ανδρών και Α’ κατηγορίας Γυναικών και οι οποίοι έχουν εγγραφεί ή μεταγραφεί σε ελληνικά σωματεία”.

Με βάση όλα αυτά, το Δ.Σ της ΚΟΕ, με απόφαση του στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 και κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών της Ομοσπονδίας, καθόρισε τον αριθμό των αθλητών χωρίς ελληνική υπηκοότητα που επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ένα σωματείο σε κάθε αγώνα των διοργανώσεων των διάφορων κατηγοριών πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Ελλάδας, ως εξής:

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

*Ανδρών – Γυναικών: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Εφήβων – Νεανίδων: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Παίδων – Κορασίδων: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α’: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Παμπαίδων – Παγκορασίδων Β’: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

*Α1 Ανδρών: Δύο (2) υδατοσφαιριστές

*Α’ Γυναικών: Δύο (2) υδατοσφαιρίστριες

*Α2 Ανδρών: Ένας (1) υδατοσφαιριστής

*Β’ Ανδρών: Ένας (1) υδατοσφαιριστής

*Β’ Γυναικών: Μία (1) υδατοσφαιρίστρια

*Γ’ Ανδρών: Ένας (1) υδατοσφαιριστής

*Νέων ανδρών: Ένας (1) υδατοσφαιριστής

*Νέων γυναικών: Μία (1) υδατοσφαιρίστρια

*Εφήβων: Ένας (1) υδατοσφαιριστής

*Νεανίδων: Μία (1) υδατοσφαιρίστρια

*Παίδων: Ένας (1) υδατοσφαιριστής

*Κορασίδων : Μία (1) υδατοσφαιρίστρια

*Μίνι Παίδων: Ένας (1) υδατοσφαιριστής

*Μίνι Κορασίδων: Μία (1) υδατοσφαιρίστρια

OPEN WATER

*Ανδρών – Γυναικών: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Νέων ανδρών – Νέων γυναικών: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Εφήβων – Νεανίδων: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Παίδων – Κορασίδων: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

*Ανδρών – Γυναικών: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Εφήβων – Νεανίδων: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Παίδων – Κορασίδων: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α’: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Παμπαίδων – Παγκορασίδων Β’: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

*Ανδρών – Γυναικών: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Εφήβων – Νεανίδων: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Παίδων – Κορασίδων Α’: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

*Παίδων – Κορασίδων Β’: Ένας (1) κολυμβητής – Μία (1) κολυμβήτρια

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

*Ανδρών – Γυναικών: Ένας (1) καταδύτης – Μία (1) καταδύτρια

*Νέων ανδρών – Νέων γυναικών: Ένας (1) καταδύτης – Μία (1) καταδύτρια

*Εφήβων – Νεανίδων: Ένας (1) καταδύτης – Μία (1) καταδύτρια

*Παίδων – Κορασίδων: Ένας (1) καταδύτης – Μία (1) καταδύτρια

*Παμπαίδων – Παγκορασίδων: Ένας (1) καταδύτης – Μία (1) καταδύτρια

Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές