Επικαιροποιημένες οδηγίες (12/3/2021) για τη διαδικασία ελέγχων COVID-19 και για τη διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό

Επικαιροποιημένες οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχων COVID-19 και για τη διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό

Γενικές αρχές
Ο βασικός σκοπός της επικαιροποίησης των σχετικών οδηγιών προσβλέπει στην πρόληψη της
διασποράς και στην όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ανίχνευση συρροών επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων COVID-19 λοίμωξης στις αθλητικές ομάδες. Με τις επικαιροποιημένες οδηγίες
αυξάνεται το επίπεδο ασφαλείας για αθλητές και προσωπικό, υπό τις νέες επιδημιολογικές
συνθήκες στις οποίες διαφαίνεται, με βάση τα επιστημονικά στοιχεία, ότι οι νέες μεταλλάξεις
του κορωνοϊού αυξάνουν τη μεταδοτικότητα της λοίμωξης COVID-19.
Τα προβλεπόμενα στις Οδηγίες που εκδίδει η ΓΓΑ και αναρτώνται στον ακόλουθο ιστότοπο
(https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports) θα πρέπει να
τηρούνται με προσοχή. Οι οδηγίες αυτές προσδιορίζουν τις ενέργειες και διαδικασίες
ομοσπονδιών, συλλόγων αθλητών και εγκαταστάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση έναντι
της λοίμωξης COVID-19.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται από τους αθλητές και στην εξωαγωνιστική τους ζωή, στην
τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τα μέτρα ατομικής προστασίας (σωστή εφαρμογή μάσκας,
τήρηση αποστάσεων και εφαρμογή της υγιεινής των χεριών με πλύσιμο με σαπούνι και νερό, ή
και αλκοολούχου αντισηπτικού) καθώς και των μέτρων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
1. Επικαιροποίηση διαδικασιών ελέγχου COVID-19
Όροι διεξαγωγής προπονήσεων και αγώνων ομαδικών αθλημάτων σχετικά με τον προληπτικό
έλεγχο
1. Ο εβδομαδιαίος προληπτικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός στη διάρκεια των προπονήσεων.
2. Στη διάρκεια των αγώνων πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος πριν από κάθε αγώνα ακόμα
και αν υπάρχουν δύο αγώνες την εβδομάδα.
3. Ο έλεγχος πριν από τους αγώνες μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν τον αγώνα
ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) την ημέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν είναι
δυνατόν, το τελευταίο 24ώρο πριν τον αγώνα.
4. Τα άμεσα τεστ αντιγόνου πρέπει υποχρεωτικά να έχουν τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 7114, 1/2/2021 ΦΕΚ β’ 362
https://gga.gov.gr/images/%CE%A6%CE%95%CE%9A_362_%CE%92_1_2_2021_Rapid.pdf
2
5. Σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθούνται οι επικαιροποιημένες οδηγίες διαχείρισης
κρούσματος του παρόντος.
6. Αθλητές ή προσωπικό με επιβεβαιωμένο ιστορικό λοίμωξης COVID-19 οι οποίοι έχουν
αναρρώσει, δεν υποβάλλονται σε έλεγχο COVID-19 για 90 ημέρες από το επιβεβαιωμένο
εργαστηριακά θετικό αποτέλεσμα. Εξαιρούνται περιπτώσεις που τίθεται υποψία
επαναλοίμωξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ.
7. Αν υπάρχει μετακίνηση ομάδας πριν από τον αγώνα, το τεστ πρέπει να γίνεται πριν την
ομαδική μετακίνηση χωρίς όμως να παραβιάζονται τα χρονικά όρια της παραγράφου 3. Σε
λεωφορεία συστήνεται η χρήση διπλής μάσκας από τα μέλη της ομάδας.
8. Πριν από τον αγώνα κατατίθεται στον αλυτάρχη/παρατηρητή του αγώνα βεβαίωση του ιατρού
της ομάδας ότι οι αναγραφόμενοι στο φύλλο αγώνος είναι αρνητικοί στον τελευταίο έλεγχο
που διενεργήθηκε πριν από τον αγώνα ή έχουν περάσει τη νόσο και είναι εντός του τριμήνου
από το επιβεβαιωμένο εργαστηριακά θετικό αποτέλεσμα.
9. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει
i. να καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
ii. Να φυλάσσονται από τον γιατρό της ομάδας για 4 μήνες τουλάχιστον τηρώντας όλες
τις απαραίτητες διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου
iii. να αποστέλλονται σε προτυποποιημένο αρχείο τύπου Excel εβδομαδιαίως στην ΓΓΑ
iv. Για τις συρροές (περισσότερα από 2 κρούσματα) σε μια ομάδα, το Σωματείο, η
Ομοσπονδία ή η Διοργανώτρια Αρχή αποστέλλουν άμεσα σχετική ενημέρωση προς
την Υγειονομικής Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ (στο e-mail covid19@gga.gov.gr) και
στη συνέχεια η ΓΓΑ θα ενημερώνει αρμοδίως τον ΕΟΔΥ.
3
2. Διαχείριση κρούσματος COVID-19
1 Ασυμπτωματικοί αθλητές με εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID-19 λοίμωξης.
Συστήνεται απομόνωση του κρούσματος και περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ. Οι ασυμπτωματικοί αθλητές επανέρχονται στην αθλητική δραστηριότητα ανάλογα με τη
πραγματοποίηση τεστ ως ακολούθως:
1.1 Χωρίς μοριακό τεστ PCR μετά από 10 ημέρες από την ημέρα της πρώτης
εργαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 λοίμωξης και εφόσον δεν έχουν εμφανίσει
συμπτώματα συμβατά με Covid-19 λοίμωξη
1.2 Με ένα (1) αρνητικό τεστ PCR το οποίο δεν μπορεί να ληφθεί νωρίτερα από την 7
η
μέρα της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 λοίμωξης.
2 Συμπτωματικοί αθλητές με εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης.
Συστήνεται απομόνωση του κρούσματος και περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ. Οι συμπτωματικοί αθλητές επανέρχονται στην αθλητική δραστηριότητα μόνο μετά από
καρδιολογική εξέταση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας που είναι
διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο Οδηγίες Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας για
επιστροφή στην άθληση μετά από λοίμωξη COVID19 (31/12/2020) και συστήνεται η
πιστή εφαρμογή τους. Εάν δεν υπάρχουν αντενδείξεις από τον καρδιολογικό έλεγχο, η επάνοδος
4
στην αθλητική δραστηριότητα ανάλογα με τη δυνατότητα πραγματοποίησης τεστ γίνεται ως
ακολούθως γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf :
2.1 Χωρίς μοριακό τεστ PCR μετά από 10 ημέρες από την ημέρα της πρώτης
εργαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 λοίμωξης και είναι απύρετοι για 3 ημέρες
χωρίς χρήση αντιπυρετικών και παρουσιάζουν πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του
αναπνευστικού συστήματος.
2.2 Με ένα (1) αρνητικό τεστ PCR ρινοφαρυγγικό δείγμα το οποίο δεν μπορεί να ληφθεί
νωρίτερα από την 7
η μέρα της εργαστηριακής επιβεβαίωσης και είναι απύρετοι για 3
ημέρες χωρίς χρήση αντιπυρετικών και παρουσιάζουν πλήρη ύφεση των
συμπτωμάτων του αναπνευστικού συστήματος.
Σε περίπτωση που βρεθεί θετικό κρούσμα στο διοικητικό/τεχνικό/ιατρικό προσωπικό μιας
ομάδας, τότε για το ίδιο το κρούσμα ακολουθούνται οι διαδικασίες που ισχύουν και για τον
γενικό πληθυσμό.
3. Αθλητές ή προσωπικό με προηγούμενη επιβεβαιωμένη λοίμωξη
Αθλητές ή προσωπικό με επιβεβαιωμένο ιστορικό λοίμωξης COVID-19 (συμπτωματικοί ή
ασυμπτωματικοί) δύναται να φέρουν ακόμη ανενεργά συγκύτια του ιού και να έχουν επί μακρό
5
χρονικό διάστημα θετικά τα μοριακά τεστ χωρίς να είναι μεταδοτικοί. Για αυτό το λόγο όλοι οι
προηγούμενα θετικοί στον ιό αθλητές ή συντελεστές (προπονητές, διαιτητές, παράγοντες κλπ)
απαλλάσσονταιτης υποχρέωσης να πραγματοποιούν προληπτικά περιοδικά τεστ για κορωνοϊό για
διάστημα 3 μηνών από την επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση με τεστ COVID-19
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Εξαιρούνται περιπτώσεις που τίθεται υποψία επαναλοίμωξης. Σε
αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ.
Η εξαίρεση από τα τεστ θα δίνεται από την Yγειονομική Eπιτροπή της Αθλητικής Ομοσπονδίας ή
της Διοργανώτριας Αρχής των αγώνων με βάση το ιστορικό του αθλητή ή του συντελεστή
αντίστοιχα,το οποίο θα επιβεβαιώνεται από ιατρό και θα πρέπει να συνοδεύεται από το επίσημο
αποτέλεσμα της θετικής εξέτασης για COVID-19, από πιστοποιημένο εργαστήριο.
Διαχείριση στενών επαφών με κρούσμα COVID-19 στην ομάδα
Η διαχείριση των στενών επαφών με κρούσμα στην ομάδα χωρίζεται σε 2 περιπτώσεις:
Α) Στις περιπτώσεις που οι αθλητές υπόκεινται σε περιοδικό προληπτικό έλεγχο για COVID-19
Β) Στις περιπτώσεις που οι αθλητές δεν υπόκεινται σε περιοδικό προληπτικό έλεγχο για COVID-19.
Περίπτωση Α: Αθλητές που υπόκεινται σε περιοδικό προληπτικό έλεγχο για COVID-19
1 Σε όσους είναι στενή επαφή του κρούσματος συστήνεται η αυξημένη ενεργητική
επιτήρηση* για 10 ημέρες από την ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.
2 Αν το κρούσμα εντοπίσθηκε σε μεμονωμένο έλεγχο (π.χ. λόγω συμπτωμάτων) τότε όλη η
ομάδα υποβάλλεται άμεσα σε μοριακό (PCR) test και μετά, ανά 3 μέρες, υποβάλλεται σε άμεσο
τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) για μία εβδομάδα. Σε περίπτωση συρροής ακολουθείται
το σχετικό πρωτόκολλο (βλ. παρ. 6).
6
3 Αν το κρούσμα εντοπίσθηκε σε προληπτικό ομαδικό έλεγχο τότε η ομάδα υποβάλλεται σε
PCR test μετά από 3 μέρες και ακολούθως, μετά από 3 μέρες υποβάλλεται σε άμεσο τεστ
αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT). Σε περίπτωση συρροής ακολουθείται το σχετικό
πρωτόκολλο (βλ. παρ. 6).
4 Στην περίπτωση προγραμματισμένου αγώνα στην περίοδο της αυξημένης ενεργητικής
επιτήρησης, διενεργείται μοριακός έλεγχος (PCR) σε όλους τους αθλητές την παραμονή του
αγώνα ή άμεσο τεστ αντιγόνου (RAT) την ημέρα του αγώνα.
5 Αν στην ομάδα εντοπισθούν 3 ή περισσότερα νέα κρούσματα σε αθλητές κατά τους δύο
τελευταίους ελέγχους πριν τον αγώνα, τότε ο αγώνας αναβάλλεται. Ειδικά για το ποδόσφαιρο,
λόγω του αυξημένου αριθμού αθλητών, ο αριθμός αυτός είναι 5.
7
6 Αν στην ομάδα εντοπισθούν 3 ή περισσότερα νέα κρούσματα (5 ή περισσότερα για το
ποδόσφαιρο) σε αθλητές σε δύο διαδοχικούς ελέγχους, τότε αναστέλλονται οι ομαδικές
προπονήσεις για 7 ημέρες (συνεχίζεται η ατομική άθληση) και οι αθλητές επιστρέφουν στις
ομαδικές προπονήσεις μετά από αρνητικό μοριακό τεστ την 7η μέρα από την ημερομηνία του
τελευταίου κρούσματος. Στη συνέχεια η διαδικασία συνεχίζεται όπως πριν από την εμφάνιση
κρουσμάτων, με τον εβδομαδιαίο έλεγχο.
7 Οι τρίτες επαφές (“η επαφή της επαφής”) κρούσματος Covid-19, δεν θεωρούνται μη
προστατευμένες επαφές και δεν τίθενται σε περιορισμό.
8 Για τις συρροές (περισσότερα από 2 κρούσματα) σε μια ομάδα, το Σωματείο, η
Ομοσπονδία ή η Διοργανώτρια Αρχή αποστέλλουν άμεσα σχετική ενημέρωση προς την
Υγειονομικής Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ (στο e-mail covid19@gga.gov.gr) και στη συνέχεια
η ΓΓΑ θα ενημερώνει αρμοδίως τον ΕΟΔΥ.
*Μέτρα στην αυξημένη ενεργητική επιτήρηση
Οποτεδήποτε αποφασιστεί η πραγματοποίηση αυξημένης ενεργητικής επιτήρησης ενός αθλητή
ή μίας ομάδας τότε λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
i. Η Διοίκηση του Συλλόγου ή της Ομάδας αναβάλει για όσο διάστημα διαρκεί ηαυξημένη
ενεργητική επιτήρηση όλες τις προγραμματισμένες εξωαγωνιστικές δραστηριότητες
των αθλητών (εκτός των προπονητικών και αγωνιστικών υποχρεώσεων).
ii. Ενημερώνονται όλοι οι αθλητές και το επιτελείο για την ανάγκη περιορισμού των
κοινωνικών επαφών τους και των μετακινήσεων, εκτός από τις απολύτως απαραίτητες
για την ομάδα.
iii. Στο χώρο προπόνησης προσέρχονται μόνο οι απολύτως απαραίτητοι για αυτή.
iv. Οι ομάδες που βρίσκονται σε καθεστώς αυξημένης ενεργητικής επιτήρησης
αποφεύγουν τα φιλικά παιχνίδια με άλλες ομάδες για όσο διαρκεί το διάστημα αυτό.
v. Στην προπόνηση όλοι, εκτός των αθλητών την ώρα της άσκησης, φοράνε μάσκα.
vi. Όλοι οι συμμετέχοντες στη προπόνηση (αθλητές και τεχνικό επιτελείο) αποστέλλουν
8
κάθε πρωί στον ιατρό της Ομάδας SMS ή μήνυμα σε εφαρμογή στο οποίο αναφέρουν
συνοπτικά “ΟΚ”. Η χρήση της συντομογραφίας γίνεται για διευκόλυνση της διαδικασίας
και σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στην προπόνηση είναι απύρετοι (γίνεται καθημερινή
θερμομέτρηση), δεν νιώθουν εξάντληση, δεν έχουν βήχα ή δύσπνοια ή συμπτώματα
κρυολογήματος ήανοσμία.
vii. Όποιος έχει οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα παραμένει στην οικία του και ενημερώνει
σχετικά τον Ιατρό του Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας για αξιολόγηση των ευρημάτων.
Περίπτωση Β. Περιπτώσεις όπου οι αθλητές δεν υποβάλλονται σε περιοδικό
προληπτικό έλεγχο για COVID-19
1. Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος σε κάποιο από τα μέλη της ομάδας
(αθλητές ή προπονητές), οι στενές, μη προστατευμένες επαφές:
i. Χωρίς PCR test: απέχουν από ομαδικές προπονήσεις ή αγώνες για δέκα ημέρες από την
ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Η ατομική άθληση επιτρέπεται.
ii. Με αρνητικό PCR test: απέχουν από ομαδικές προπονήσεις ή αγώνες για επτά ημέρες από
την ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Η ατομική άθληση
επιτρέπεται. Την 7
η ημέρα γίνεται PCR test και όσοι έχουν αρνητικό αποτέλεσμα μπορούν
να επιστρέψουν στις ομαδικές προπονήσεις και αγώνες.
2. Οι αθλητές και τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ, κατά τη διάρκεια της αποχής από την αθλητική
δραστηριότητα περιορίζουν τις κοινωνικές επαφές τους και τις μετακινήσεις τους στις απολύτως
απαραίτητες. Αθλητής ή μέλος της ομάδας που εμφανίζει οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα
παραμένει στην οικία του και ενημερώνει σχετικά τον Ιατρό του Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας
για αξιολόγηση των ευρημάτων.
3. Συστήνεται οι στενές επαφές να κάνουν PCR τεστ 3 μέρες μετά την τελευταία επαφή με το
κρούσμα.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΓΑ – ΕΟΔΥ
Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές