ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Τα όρια συμμετοχής στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών ? γυναικών (Σαγκάη, 24-31 Ιουλίου), το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων ? νεανίδων (Βελιγράδι, 6-10 Ιουλίου) και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων ? νεανίδων (Λίμα Περού, 16-21 Αυγούστου), έχουν ως εξής:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ? ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Αγώνισμα                   Άνδρες            Γυναίκες

50μ ελεύθερο              22.35               25.43

100μ ελεύθερο            49-23               55.03

200μ ελεύθερο            1.48.72            1.59.29

400μ ελεύθερο            3.49.96            4.10.38

800μ ελεύθερο            7.58.35            8.33.62

1.500μ ελεύθερο         15.13.16          16.41.49

50μ ύπτιο                    25.34               29.01

100μ ύπτιο                  55.14               1.01.70

200μ ύπτιο                  1.59.27            2.11.42

50μ πεταλούδα            23.73               26.68

100μ πεταλούδα          52.82               59.30

200μ πεταλούδα          1.57.67            2.10.84

50μ πρόσθιο                27.63               31.52

100μ πρόσθιο              1.01.57            1.09.01

200μ πρόσθιο              2.13.13            2.28.21

200μ Μ. Ατομική        2.01.40            2.15.27

400μ Μ. Ατομική        4.18.36            4.43.40

Τα όρια διαμορφώθηκαν μεταξύ του υψηλότερου (α) ορίου της Fina και του ορίου που είχε τεθεί για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Χωρίς την υποχρέωση επίτευξης ορίων, επιλέγεται να μετάσχει ο Γιάννης Δρυμωνάκος(χάλκινο μετάλλιο 200μ πεταλούδα, Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών ? γυναικών, Βουδαπέστη 2010).

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών, οκτώ (8) κολυμβητές / τριες.

Η επίτευξη των ορίων θα γίνει αποκλειστικά στις ακόλουθες διοργανώσεις, από 1/1 έως 31/5/2011:

1. Πανελλήνιο χειμερινό πρωτάθλημα, Αθήνα 25-27 Φεβρουαρίου

2. Μίτινγκ «Νιόβεια», Θεσσαλονίκη 16-17 Απριλίου

3. Μίτινγκ «Βενιζέλεια», Χανιά 30/4 ? 1 Μαίου

4. Μίτινγκ «Ακρόπολις», Αθήνα 6-8 Μαίου

5. Μακεδονικούς αγώνες, Θεσσαλονίκη 14-15 Μαίου

6. Λοιπές διεθνείς διοργανώσεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ? ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Αγώνισμα                   Αγόρια (?93, ?94)        Κορίτσια (?95, ΄96)

50μ ελεύθερο              23.38, 23.50                26.52, 26.65

100μ ελεύθερο            51.20, 51.46                57.42, 57.71

200μ ελεύθερο            1.52.21, 1.52.78          2.04.74, 2.05.36

400μ ελεύθερο            3.56.66, 3.57.84          4.20.33, 4.21.63

800μ ελεύθερο            8.11.65, 8.14.11          8.49.91, 8.52.55

1.500μ ελεύθερο         15.40.32, 15.45.02      17.04.00, 17.09.12

50μ ύπτιο                    26.64, 26.77                30.05, 30.21

100μ ύπτιο                  57.31, 57.59                1.04.23, 1.04.56

200μ ύπτιο                  2.04.55, 2.05.17          2.17.49, 2.18.17

50μ πεταλούδα            24.95, 25.07                28.11, 28.25

100μ πεταλούδα          55.03, 55.31                1.01.10, 1.02.41

200μ πεταλούδα          2.02.15, 2.02.76          2.17.51, 2.18.20

50μ πρόσθιο                29.04, 29.19                32.73, 32.90

100μ πρόσθιο              1.03.46, 1.03.78          1.11.57, 1.11.93

200μ πρόσθιο              2.18.44, 2.19.13          2.32.93, 2.33.70

200μ Μ. Ατομική        2.05.49, 2.06.12          2.20.11, 2.20.82

400μ Μ. Ατομική        4.28.06, 4.29.40          4.55.52, 4.56.99

4χ100μ ελεύθερο        3.26.65                        3.52.83

4χ200μ ελεύθερο        7.35.78                        8.28.83

4χ100μ Μ. Ομαδική   3.47.61                        4.19.89

Τα όρια είναι οι Μ.Ο της 8ης επίδοσης του προηγούμενου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Ελσίνκι, υπολογιζόμενων κατά 0,50% ευκολότερα για τις μικρότερες ηλικίες.

Στα Ομαδικά μετέχουν οι κολυμβητές / τριες που θα πετύχουν τις 4 καλύτερες επιδόσεις, οι οποίες προστιθέμενες πετυχαίνουν το αντίστοιχο όριο.

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών, δώδεκα (12) κολυμβητές / τριες

Η επίτευξη των ορίων πρέπει να γίνει από 1/1 έως την 31η Μαίου 2011, στις ακόλουθες αποκλειστικά διοργανώσεις:

1. Χειμερινοί αγώνες Κατηγοριών, Αθήνα ? Θεσσαλονίκη 18-20 Φεβρουαρίου

2. Χειμερινοί αγώνες ανδρών ? γυναικών, Αθήνα 25-27 Φεβρουαρίου

3. 8εθνής συνάντηση εφήβων ? νεανίδων, (δεν έχει οριστεί ακόμη)

4. Πολυεθνής συνάντηση εφήβων ? νεανίδων, Κέρκυρα 16-17 Απριλίου

5. Μίτινγκ «Νιόβεια», Θεσσαλονίκη 16-17 Απριλίου

6. Μίτινγκ «Βενιζέλεια», Χανιά 30/4 ? 1 Μαίου

7. Μίτινγκ «Ακρόπολις», Αθήνα 6-8 Μαίου

8. Μακεδονικοί αγώνες, Θεσσαλονίκη 14-15 Μαίου

9. Λοιπές διεθνείς διοργανώσεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ? ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Αγώνισμα                   Αγόρια (?93, ?94, ?95)Κορίτσια (?94, ?95, ?96)

50μ ελεύθερο              23.37                           26.39

100μ ελεύθερο            50.94                           57.13

200μ ελεύθερο            1.51.65                        2.04.12

400μ ελεύθερο            3.55.48                        4.19.03

800μ ελεύθερο            8.09.19                        8.47.26

1.500μ ελεύθερο         15.35.61                      16.58.88

50μ ύπτιο                    26.50                           29.90

100μ ύπτιο                  57.02                           1.03.91

200μ ύπτιο                  2.03.92                        2.16.80

50μ πεταλούδα            24.83                           27.96

100μ πεταλούδα          54.75                           1.01.79

200μ πεταλούδα          2.01.54                        2.16.83

50μ πρόσθιο                28.90                           32.57

100μ πρόσθιο              1.03.14                        1.11.21

200μ πρόσθιο              2.17.75                        2.32.17

200μ Μ. Ατομική        2.04.86                        2.19.41

400μ Μ. Ατομική        4.26.71                        4.54.04

Τα όρια είναι δυσκολότερα κατά 0.50% των αντίστοιχων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εφήβων ? νεανίδων (Βελιγράδι).

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών, έξι (6) κολυμβητές / τριες.

Η επίτευξη των ορίων από 1/1 μέχρι τις 31 Μαίου 2011, στις ίδιες ακριβώς διοργανώσεις με το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων ? νεανίδων.

Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές