ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η ¨ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ¨

Την Τετάρτη της 5ης Μαίου του 2010 συγκροτήθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ¨ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ¨, (Π.Ο.Π.Α.). Η ομοσπονδία, όπου μέλη της είναι οι σύνδεσμοι προπονητών: ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΣΕΠΚΥΣΚΚ), ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ, ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ, ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΙΣΦΑΊΡΙΣΗΣ, ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ, ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, έχει σαν σκοπό την συνένωση των προσπαθειών όλων των συνδέσμων που συγκροτούν την Ομοσπονδία για την κατοχύρωση, τη διαφύλαξη, τη μελέτη, και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Η διαπραγμάτευση για την επίλυση των προβλημάτων των μελών της με κάθε αρμόδιο φορέα είναι από τις κύριες προτεραιότητες της Π.Ο.Π.Α.. Ιδίως, η Ομοσπονδία μπορεί να απευθύνεται στις δημόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα συμφέροντα των συνδέσμων ? μελών της για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών της και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών διαμορφώθηκαν ως εξής:

1. Αθανάσιος Δ. Βιλλιώτης           (Κανόε-Καγιάκ) 18 ψήφοι.

2. Γιώργος Νικολόπουλος             (Υγρός   Στίβος) 17 ψήφοι.

    Θεολόγος Δανέζης                   (Ιστιοπλοΐα)17 ψήφοι.

3. Γιώρχος Αραχωβίτης               (Χιονοδρομία) 15 ψήφοι.

4. Δημήτριος Στεφανίδης             (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) 13 ψήφοι.

5. Χρήστος Τσιτσόπουλος           (Τέννις) 11 ψήφοι.

6. Κων/νος Γκρέκας                   (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) 10 ψήφοι.

7. Οικονόμου Φίλιππος               (Ποδηλασία) 9 ψήφοι.

    Παύλου Ευάγγελος                 (Ιστιοπλοΐα) 9 ψήφοι.

    Χρήστος Τριάντης                  (Πυγμαχία) 9 ψήφοι.

8. Χρήστος Γενάτος                              (Άρση Βαρών) 8 ψήφοι.

9. Ευάγγελος Κοζομπόλης           (Υγρός Στίβος) 7 ψήφοι.

10. Αριστοτέλης Λαμπρίδης         (Άρση Βαρών) 6 ψήφοι.

11. Γεώργιος Βαρδής                  (Άρση Βαρών) 5 ψήφοι.

12. Κων/νος Τουρναβίτης           (Υγρός Στίβος) 4 ψήφοι.

13. Δημήτριος Βάραλης,             (Πυγμαχία) 3 ψήφοι.

      Λειβάδης Ελευθέριος           (Πυγμαχία) 3 ψήφοι.

      Σγούρος Ιορδάνης                (Τέννις) από 3 ψήφοι.

14. Ευάγγελος Μάνος                 (Ποδηλασία) 2 ψήφοι.

Κατά την κατανομή αξιωμάτων, τα αξιώματα στο Δ.Σ. κατανεμήθηκαν ως ακολούθως :

Πρόεδρος:                       Θεολόγος Δανέζης.

Α’  Αντιπρόεδρος:            Γιώργος Νικολόπουλος (ΣΕΠΚΥΣΚΚ)

Β΄ Αντιπρόεδρος          Χρήστος Γενάτος.

Γενικός Γραμματέας:      Αθανάσιος Δ. Βιλλιώτης.

Οργανωτικός Γραμ.:       Γιώργος Αραχωβίτης.

Αναπληρωτής Γ. Γραμ.:  Δημήτριος Στεφανίδης.

Ταμίας:                          Φίλιππος Οικονόμου.

Αναπληρωτής Ταμίας:    Ευάγγελος Παύλου.

Μέλη:

Χρήστος Τσιτσόπουλος,

Κων/νος Γκρέκας,

Χρήστος Τριάντης,

Ευάγγελος Κοζομπόλης, (ΣΕΠΚΥΣΚΚ)

Αριστοτέλης Λαμπρίδης,

Γεώργιος Βαρδής,

Κων/νος Τουρναβίτης (ΣΕΠΚΥΣΚΚ)

Δεν εξελέγησαν για το Δ.Σ. οι :

Δημήτριος Βάραλης,

Ελευθέριος Λειβάδης,

Ιορδάνης Σγούρος και

Ευάγγελος Μάνος.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν :

Πρόεδρος:              Γκρίτση Σοφία (Χιονοδρομία).

Γραμματέας:           Καβαρλίγκος Ιωάννης (Ιστιοπλοΐα) και

Μέλος:                   Ραλλάτος Ανδρέας (Ιστιοπλοΐα).

Ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Π.Α.

Αθ. Δ. Βιλλιώτης.

Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές