ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ο.Ε.

Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 5102/Ε από 15.9.10 εγγράφου μας, με θέμα την παροχή υποστήριξης γαι την βελτίωση της Τεχνικής των κολυμβητών-τριών μέσω μετρήσεων και βιντεοσκόπησης, σας αποστέλλουμε σχετικό έντυπο υποβολής του αιτήματός σας, προκειμένου να προγραμματίσουμε τις βιντεογραφήσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 26-27/3/2011.  Το ακριβές πρόγραμμα των βιντεογραφήσεων κατά σύλλογο θα σας κοινοποιηθεί μετά την επεξεργασία των αιτημάτων σας.

Τελική ημερομηνία αποστολής του εντύπου στην ΚΟΕ (φαξ 210 9850964) είναι η 18/3/11.

Σημειώνεται ότι το κόστος των βιντεογραφήσεων και η ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι δωρεάν για τους κολυμβητές-τριες της Προεθνικής ομάδας και αυτούς του προγράμματος Επιλέκτων (οι ονομαστικές καταστάσεις αθλητών-τριών Προεθνικής και προγράμματος ταλέντων βρίσκονται στη δ/νση www.koe.org.gr Κολύμβηση-Εγκύκλιοι) και 15 ? ανά κολυμβητή-τρια για την βασική μέτρηση ποιοτικής ανάλυσης της τεχνικής για τους λοιπούς κολυμβητές-τριες του αιτήματός σας.

 

Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές