Πρόγραμμα “Stop Doping-Swim Fare”. Εξαιρετική Προσπάθεια του Ομίλου Κολύμβησης «Νάουσα»

Ο Όμιλος Κολύμβησης «Νάουσα» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Stop Doping-Swim Fare”,καλεί κολυμβητές και κολυμβήτριες γεννημένους 2002-2006 να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που σκοπό έχει να διερευνήσει την στάση και θέση των νεαρών κολυμβητών-τριων σε 8 ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με την χρήση ουσιών βελτίωσης της αθλητικής τους επίδοσης.
Πατήστε το παρακάτω link και απαντήστε στην έρευνα:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ “Stop Doping-Swim Fare”
Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές