Συμμετοχές Ημερίδων Αστεριών (1-7) Καλλιτεχνικής Κολύμβησης,28-29 Μαϊου 2022,Θεσσαλονίκη και Χανιά

Συμμετοχές Ημερίδων Αστεριών (1-7) Καλλιτεχνικής Κολύμβησης,28-29 Μαϊου 2022,Χανιά

Συμμετοχές Ημερίδων Αστεριών (1-7) Καλλιτεχνικής Κολύμβησης,28-29 Μαϊου 2022,Θεσσαλονίκη

Ημερίδες ορίων διεξάγονται το Σαββατοκύριακο (28-29/5) στη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά με το ακόλουθο αγωνιστικό πρόγραμμα:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Εθνικό), 28/5

10.00 Αστέρι 1

11.30 Αστέρι 2

13.00 Αστέρι 3

15.00 Αστέρι 4

16.30 Αστέρι 5

17.00 Αστέρι 6

17.30 Αστέρι 7

ΧΑΝΙΑ (Εθνικό), 29/5

10.00 Αστέρι 1

11.30 Αστέρι 2

13.00 Αστέρι 3

15.00 Αστέρι 4

16.30 Αστέρι 5

17.00 Αστέρι 6

17.30 Αστέρι 7

Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές